Category: Skola

Mod att leda

I media framträder ofta svensk förskola i termer av kris kopplat till stora barngrupper och för lite personal. Enligt Skolverkets statistik finns det idag 101 000 anställda i förskolan omräknat till heltidstjänster. Av dessa har ca 40 procent en förskollärarexamen. Det senaste decenniet har andelen heltidstjänster med förskollärarexamen minskat stadigt. Rekryteringsbehovet är påtagligt, samtidigt som […]

Be the First to comment. Read More

En likvärdig skola?

En grundprincip i det svenska skolsystemet är att skolan ska vara likvärdig, dvs att alla barn och elever ska ha lika möjlighet och tillgång till utbildning av hög kvalitet, oavsett kön, etnicitet, hembakgrund och bostadsort. Skillnader i skolresultat ska inte bero på vilken bakgrund man har och skolan ska kompensera för de skilda förutsättningar elever […]

Be the First to comment. Read More

Plattan i mattan-nu kör vi!

Jag har trampat min cykel genom stormen Hans vindar och skyarnas regn till bussen, jobbet och kyrkan. Jag har varit kall, svettig, blöt och missnöjd men när jag kommer till besinning så finns det där en enorm tacksamhet för allt från Hans vindar till cykelns trampor och de gnisslande hjulen som rullar på asfalten. Jag […]

Be the First to comment. Read More

Diagnosens makt är stor! Större än förnuftets

Utredning och behandling av barn och ungas s.k. beteendeproblematik vilar tungt i en biomedicinsk diskurs. Alltför sällan ifrågasätts denna uppfattning av professionella som i sin yrkesroll möter barnen inom psykiatrin, skolan eller socialtjänsten. Vad som åsyftas är Attention Deficit Disorder (adhd) – en diagnos som allt oftare ges till barn som uppfattas som hyperaktiva, impulsiva […]

2 comments Read More

Måndag hela veckan?

Jag börjar min dag halv nio vilken är en betydligt mycket bättre tid än tidigare år eftersom alla andra på skolan startar efter oss. Det är ganska tomt i korridorerna fast vi är en av de största skolorna i kommunen. Första lektionen är oftast inte den roligaste. Fast jag tror att lärarens position är värre […]

Be the First to comment. Read More

Allt mitt bär jag med mig 

Trots att solen skiner när vi går genom skolans portar är det lite kallt i luften. Vi är visserligen i Grekland men även här kan det tydligen vara kyligt i oktober. Vi stannar framför en vägg med målningar och ser en stor målning av Medelhavet och några mindre teckningar av barn med ryggsäckar. Senare får […]

2 comments Read More

Skolfrånvaro: en fråga om delaktighet och samverkan

Problematisk skolfrånvaro är komplext: det kräver ofta insatser från flera olika verksamheter och professionella, liksom ett nära samarbete med barn och familj. Detta låter ofta lättare än det är. Samverkan mellan professionella från olika fält kommer med sina utmaningar vilket kompliceras ytterligare av att barns, och föräldrars, delaktighet i planering och genomförande av insatserna är […]

Be the First to comment. Read More

Listlust och läsgnista

Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst.   En klyschig start, förlåt för det, men inledningen till Boyes I rörelse är sann på så många sätt. När det gäller lärande. Livsgnista. Litteraturtörst. Men läslistor? Valet av skönlitteratur i skolan har länge betonat elevers förförståelse och intressen. En styrning […]

Be the First to comment. Read More

Skolorganisering för hållbar utveckling

Vår värld står idag inför flera utmaningar. Klimatförändringar påverkar såväl miljön som människors liv och leder till ökade konflikter, migration och ojämlikhet. Skolan spelar en viktig roll för att vi ska kunna hantera dessa utmaningar och på så vis forma ett hållbart samhälle, med god hälsa, livskvalité och jämlikhet. Undervisningen i skolan behöver stötta barn […]

Be the First to comment. Read More

Jag vill bara känna mig som en del av flocken!

Ungdomen beskrivs ofta som en positiv tid präglad av frihet, kompisar, och framtidstro, men det finns också ungdomar som av olika anledningar inte känner att de passar in och kan möta kraven som  samhället ställer idag. Var kan de få plats – och på vilket sätt kan vi som vuxna hjälpa till att skapa den […]

Be the First to comment. Read More