Kontakt

Har du tips på vad vi ska ta upp i bloggen? Eller kanske vill du veta mer om Forskningsmiljön Barn och Unga på Högskolan Väst? Eller du kanske finns i en verksamhet som tampas med något problem där du skulle vilja samarbeta med en forskare för att hitta lösningar?

Kontakta gärna någon av oss som ansvarar för bloggen!

Mona Tynkkinen
Sevtap Gurdal