Om bloggen

Barn- och ungdomsbyrån initierades på Högskolan Väst i samband med ett forskningsprogram där barns rätt och inflytande ligger i fokus. Syftet är att samla och förmedla forskning om barns och ungdomars lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor såväl i institutionella miljöer som i hemmet och på fritiden.

Vi vill kunna bidra med kunskap men också reflektera över barns rätt och inflytande i samhället. Med bloggen vill vi bli delaktiga i den debatt som förs i samhället som rör barn och unga. Vi riktar oss till alla som har intresse av barns och ungas välmående, både inom akademin och utanför akademin.

Bloggen kommer inkludera forskare från Högskolan Väst, gästbloggare från andra lärosäten, yrkesverksamma som arbetar med barn och barn och unga och självklart barn och unga själva.