LINA GRUNDBERG

Skolorganisering för hållbar utveckling

Vår värld står idag inför flera utmaningar. Klimatförändringar påverkar såväl miljön som människors liv och leder till ökade konflikter, migration och ojämlikhet. Skolan spelar en viktig roll för att vi ska kunna hantera dessa utmaningar och på så vis forma ett hållbart samhälle, med god hälsa, livskvalité och jämlikhet. Undervisningen i skolan behöver stötta barn […]

Be the First to comment. Read More