Category: Familj

Jag vill förstå – barns delaktighet i LSS-utredningar

Kim 12 år har en intellektuell funktionsnedsättning. Kim går i 6:an och där finns kamrater men på fritiden finns ingen kompis. Kims klasskamrat är på korttids varannan helg och Kims föräldrar bestämmer sig för att ta reda på om Kim kan få vara där också. De ansöker därför hos kommunen om LSS-insatsen korttidsvistelse. Kim förstår […]

Be the First to comment. Read More

Barn- och ungdomsforskning i en global och lokal värld, Del 1

Det här blogginlägget kommer vara uppdelat på två inlägg, ett med fokus på internationell forskning och ett med fokus på lokalproducerad forskning. Som forskare står jag med det en benet placerat i lokala sammanhang och med det andra benet placerat bland internationella forskare. Tillsammans utgör dessa två kontexter förutsättningen för ett ökat kunnande om barn […]

Be the First to comment. Read More

Musikfestival som familjeaktivitet

Kultur och barns rätt till kultur är ett återkommande ämne i såväl media som i politikerdebatter (se, Hätsk debatt om kulturens frihet). Men frågan är om man med kultur avser all kultur, eller om man tänker sig att när det kommer till våra yngre medborgare är det viss kultur som lämpar sig bättre än annan […]

Be the First to comment. Read More

Diagnosens makt är stor! Större än förnuftets

Utredning och behandling av barn och ungas s.k. beteendeproblematik vilar tungt i en biomedicinsk diskurs. Alltför sällan ifrågasätts denna uppfattning av professionella som i sin yrkesroll möter barnen inom psykiatrin, skolan eller socialtjänsten. Vad som åsyftas är Attention Deficit Disorder (adhd) – en diagnos som allt oftare ges till barn som uppfattas som hyperaktiva, impulsiva […]

2 comments Read More

Välkommen till vår nya blogg!

Så kul att du vill ta del av vad vi gör i den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön här på Högskolan Väst! Bloggen Barn- och ungdomsbyrån initierades i samband med ett forskningsprogram där barns rätt och inflytande ligger i fokus. Syftet är att samla och förmedla forskning om barns och ungdomars lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor […]

One comment Read More