Category: Övrigt

Diagnosens makt är stor! Större än förnuftets

Utredning och behandling av barn och ungas s.k. beteendeproblematik vilar tungt i en biomedicinsk diskurs. Alltför sällan ifrågasätts denna uppfattning av professionella som i sin yrkesroll möter barnen inom psykiatrin, skolan eller socialtjänsten. Vad som åsyftas är Attention Deficit Disorder (adhd) – en diagnos som allt oftare ges till barn som uppfattas som hyperaktiva, impulsiva […]

2 comments Read More

Frontlinjer och ensamhet – om ungas skrivande

”För en novell som med skicklig gestaltning tar oss tillbaka till några dagar där unga män främst var människor, inte soldater.” Så lyder motiveringen till vinnarnovellen i årets Lilla debutantpris som anordnas av min lokala tidning. Isak Ulvestig, 19 år, har skrivit novellen som handlar om den s.k. julfreden under första världskriget, då unga män […]

Be the First to comment. Read More

Barn som experter av sina egna erfarenheter

Måndagen den 6 mars publicerades ett blogg-inlägg med anledning av den dom som föll i Hovrätten för Västra Sverige i februari. I texten lyfte författarna, tillika sociolingvister (språkvetare som har en expertis på språk och samhället och gränssnittet däremellan) fram viktiga reflektioner om hur barnets rättigheter sätts ur spel genom språklig kontroll. Vad jag vill […]

Be the First to comment. Read More

Hur ‘snippa-domen’ blev ett symboliskt övergrepp

En dom föll i Hovrätten för Västra Sverige i februari. Det är en dom där Hovrätten river upp en fällande dom i tingsrätten gällande våldtäkt mot barn, och där med friar en man från våldtäkt. I domen är tolkningen av ordet snippa i ett barns beskrivning av våldtäkten av avgörande betydelse för domen. Tre domare, […]

Be the First to comment. Read More

Allt mitt bär jag med mig 

Trots att solen skiner när vi går genom skolans portar är det lite kallt i luften. Vi är visserligen i Grekland men även här kan det tydligen vara kyligt i oktober. Vi stannar framför en vägg med målningar och ser en stor målning av Medelhavet och några mindre teckningar av barn med ryggsäckar. Senare får […]

2 comments Read More

Listlust och läsgnista

Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst.   En klyschig start, förlåt för det, men inledningen till Boyes I rörelse är sann på så många sätt. När det gäller lärande. Livsgnista. Litteraturtörst. Men läslistor? Valet av skönlitteratur i skolan har länge betonat elevers förförståelse och intressen. En styrning […]

Be the First to comment. Read More

Hur kan barnkonventionen implementeras?

Barn­konven­tionen (eller FN:s konvention om barnets rättig­heter, som är det formella namnet) som inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn är en del av svensk lag sedan den 1 januari 2020. Sverige ratificerade dock konventionen redan 1990, så det är inget nytt att den ska genomsyra all verksamhet där barn på något sätt är inblandade. […]

Be the First to comment. Read More

Välkommen till vår nya blogg!

Så kul att du vill ta del av vad vi gör i den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön här på Högskolan Väst! Bloggen Barn- och ungdomsbyrån initierades i samband med ett forskningsprogram där barns rätt och inflytande ligger i fokus. Syftet är att samla och förmedla forskning om barns och ungdomars lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor […]

One comment Read More