Category: Övrigt

Vad ska jag göra? Var ska jag vara? -Landsbygdsungdomars tankar om jobb och plats

I dagens samhälle ställs höga krav på självständighet, flexibilitet och att göra strategiska val mellan oöverskådliga livsalternativ. Utbildnings- och karriärvägar formas i stor utsträckning av den sociala bakgrunden men uppfattas som att de mestadels kommer “inifrån” individen. Vad individen ska göra hänger också tätt samman med var hon vill vara. Forskning om ungas övergångar till […]

Be the First to comment. Read More

Vissa dagar är mer spännande än andra

Vissa dagar är mer spännande än andra. När en forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling, alternativt licentiatavhandling, kvalar definitivt in som mycket spännande dagar! Idag har en av de licentianderna jag handlett försvarat sin licentiandavhandling. Opponenten, docent Erik Andersson från Göteborgs universitet, ställde ingående och komplicerade frågor om avhandlingens innehåll och studiens genomförande. Det var ett mycket […]

Be the First to comment. Read More

Föreningslivet som främjande arena?

I Sverige är föreningslivet, med dess starka och mångåriga tradition, nästan att betrakta som en institution. Många har erfarenhet av föreningslivet, som aktiv deltagare och/eller som ledare, tränare eller förtroendevald och för många barn, unga och vuxna utgör föreningslivet en stor del av vardagslivet. Med dess långa historia kan föreningslivet beskrivas som en folkrörelse – […]

Be the First to comment. Read More

Livet i vakuumland! Det sociala arbetet på en kommunal arbetsmarknadsinsats för unga

En av socialarbetarna som arbetar i den insatsen som jag beforskat uttrycker en dag med ganska stor frustration att det känns som att arbeta i ett vakuumland. Hon har försökt hjälpa flera deltagare att återvända till sina studier men hon upplever att utbildningsystemet är trögt och inte särskilt flexibelt. Det resulterar i att de unga […]

Be the First to comment. Read More

Barn- och ungdomsforskning i en global och lokal värld, Del 2

Det här blogginlägget är det andra av två sammanlänkade inlägg i vilka jag berättar om hur internationell och lokalproducerad forskning tillsammans utgör en förutsättning för ett ökat kunnande om barn och unga. Det första inlägget, som publicerades 2024-01-04, var med fokus på internationell barn- och ungdomsforskning. I detta andra inlägg kommer jag att fördjupa mig […]

Be the First to comment. Read More

Barn- och ungdomsforskning i en global och lokal värld, Del 1

Det här blogginlägget kommer vara uppdelat på två inlägg, ett med fokus på internationell forskning och ett med fokus på lokalproducerad forskning. Som forskare står jag med det en benet placerat i lokala sammanhang och med det andra benet placerat bland internationella forskare. Tillsammans utgör dessa två kontexter förutsättningen för ett ökat kunnande om barn […]

Be the First to comment. Read More

Diagnosens makt är stor! Större än förnuftets

Utredning och behandling av barn och ungas s.k. beteendeproblematik vilar tungt i en biomedicinsk diskurs. Alltför sällan ifrågasätts denna uppfattning av professionella som i sin yrkesroll möter barnen inom psykiatrin, skolan eller socialtjänsten. Vad som åsyftas är Attention Deficit Disorder (adhd) – en diagnos som allt oftare ges till barn som uppfattas som hyperaktiva, impulsiva […]

2 comments Read More

Frontlinjer och ensamhet – om ungas skrivande

”För en novell som med skicklig gestaltning tar oss tillbaka till några dagar där unga män främst var människor, inte soldater.” Så lyder motiveringen till vinnarnovellen i årets Lilla debutantpris som anordnas av min lokala tidning. Isak Ulvestig, 19 år, har skrivit novellen som handlar om den s.k. julfreden under första världskriget, då unga män […]

Be the First to comment. Read More

Barn som experter av sina egna erfarenheter

Måndagen den 6 mars publicerades ett blogg-inlägg med anledning av den dom som föll i Hovrätten för Västra Sverige i februari. I texten lyfte författarna, tillika sociolingvister (språkvetare som har en expertis på språk och samhället och gränssnittet däremellan) fram viktiga reflektioner om hur barnets rättigheter sätts ur spel genom språklig kontroll. Vad jag vill […]

Be the First to comment. Read More

Hur ‘snippa-domen’ blev ett symboliskt övergrepp

En dom föll i Hovrätten för Västra Sverige i februari. Det är en dom där Hovrätten river upp en fällande dom i tingsrätten gällande våldtäkt mot barn, och där med friar en man från våldtäkt. I domen är tolkningen av ordet snippa i ett barns beskrivning av våldtäkten av avgörande betydelse för domen. Tre domare, […]

Be the First to comment. Read More