Musikfestival som familjeaktivitet

Kultur och barns rätt till kultur är ett återkommande ämne i såväl media som i politikerdebatter (se, Hätsk debatt om kulturens frihet). Men frågan är om man med kultur avser all kultur, eller om man tänker sig att när det kommer till våra yngre medborgare är det viss kultur som lämpar sig bättre än annan […]

Be the First to comment. Read More

Plattan i mattan-nu kör vi!

Jag har trampat min cykel genom stormen Hans vindar och skyarnas regn till bussen, jobbet och kyrkan. Jag har varit kall, svettig, blöt och missnöjd men när jag kommer till besinning så finns det där en enorm tacksamhet för allt från Hans vindar till cykelns trampor och de gnisslande hjulen som rullar på asfalten. Jag […]

Be the First to comment. Read More

Att tala om och tala med

”Det är ingen som kommer säga, vi behöver detta! Det kommer inte komma 10 000 män i Småland [och säga]: Alltså vi behöver hjälp, vi har problemen, vi behöver någonstans vi kan gå. Det kommer inte hända, men de 10 000 har dock problem och de kommer att komma om det finns någonstans att gå” (Ung man […]

Be the First to comment. Read More

Diagnosens makt är stor! Större än förnuftets

Utredning och behandling av barn och ungas s.k. beteendeproblematik vilar tungt i en biomedicinsk diskurs. Alltför sällan ifrågasätts denna uppfattning av professionella som i sin yrkesroll möter barnen inom psykiatrin, skolan eller socialtjänsten. Vad som åsyftas är Attention Deficit Disorder (adhd) – en diagnos som allt oftare ges till barn som uppfattas som hyperaktiva, impulsiva […]

2 comments Read More

Frontlinjer och ensamhet – om ungas skrivande

”För en novell som med skicklig gestaltning tar oss tillbaka till några dagar där unga män främst var människor, inte soldater.” Så lyder motiveringen till vinnarnovellen i årets Lilla debutantpris som anordnas av min lokala tidning. Isak Ulvestig, 19 år, har skrivit novellen som handlar om den s.k. julfreden under första världskriget, då unga män […]

Be the First to comment. Read More

Barn som experter av sina egna erfarenheter

Måndagen den 6 mars publicerades ett blogg-inlägg med anledning av den dom som föll i Hovrätten för Västra Sverige i februari. I texten lyfte författarna, tillika sociolingvister (språkvetare som har en expertis på språk och samhället och gränssnittet däremellan) fram viktiga reflektioner om hur barnets rättigheter sätts ur spel genom språklig kontroll. Vad jag vill […]

Be the First to comment. Read More

Hur ‘snippa-domen’ blev ett symboliskt övergrepp

En dom föll i Hovrätten för Västra Sverige i februari. Det är en dom där Hovrätten river upp en fällande dom i tingsrätten gällande våldtäkt mot barn, och där med friar en man från våldtäkt. I domen är tolkningen av ordet snippa i ett barns beskrivning av våldtäkten av avgörande betydelse för domen. Tre domare, […]

Be the First to comment. Read More

Måndag hela veckan?

Jag börjar min dag halv nio vilken är en betydligt mycket bättre tid än tidigare år eftersom alla andra på skolan startar efter oss. Det är ganska tomt i korridorerna fast vi är en av de största skolorna i kommunen. Första lektionen är oftast inte den roligaste. Fast jag tror att lärarens position är värre […]

Be the First to comment. Read More

Allt mitt bär jag med mig 

Trots att solen skiner när vi går genom skolans portar är det lite kallt i luften. Vi är visserligen i Grekland men även här kan det tydligen vara kyligt i oktober. Vi stannar framför en vägg med målningar och ser en stor målning av Medelhavet och några mindre teckningar av barn med ryggsäckar. Senare får […]

2 comments Read More

Skolfrånvaro: en fråga om delaktighet och samverkan

Problematisk skolfrånvaro är komplext: det kräver ofta insatser från flera olika verksamheter och professionella, liksom ett nära samarbete med barn och familj. Detta låter ofta lättare än det är. Samverkan mellan professionella från olika fält kommer med sina utmaningar vilket kompliceras ytterligare av att barns, och föräldrars, delaktighet i planering och genomförande av insatserna är […]

Be the First to comment. Read More