ANNA HALLBERG

Barn som experter av sina egna erfarenheter

Måndagen den 6 mars publicerades ett blogg-inlägg med anledning av den dom som föll i Hovrätten för Västra Sverige i februari. I texten lyfte författarna, tillika sociolingvister (språkvetare som har en expertis på språk och samhället och gränssnittet däremellan) fram viktiga reflektioner om hur barnets rättigheter sätts ur spel genom språklig kontroll. Vad jag vill […]

Be the First to comment. Read More

Hur ‘snippa-domen’ blev ett symboliskt övergrepp

En dom föll i Hovrätten för Västra Sverige i februari. Det är en dom där Hovrätten river upp en fällande dom i tingsrätten gällande våldtäkt mot barn, och där med friar en man från våldtäkt. I domen är tolkningen av ordet snippa i ett barns beskrivning av våldtäkten av avgörande betydelse för domen. Tre domare, […]

Be the First to comment. Read More

Måndag hela veckan?

Jag börjar min dag halv nio vilken är en betydligt mycket bättre tid än tidigare år eftersom alla andra på skolan startar efter oss. Det är ganska tomt i korridorerna fast vi är en av de största skolorna i kommunen. Första lektionen är oftast inte den roligaste. Fast jag tror att lärarens position är värre […]

Be the First to comment. Read More

Allt mitt bär jag med mig 

Trots att solen skiner när vi går genom skolans portar är det lite kallt i luften. Vi är visserligen i Grekland men även här kan det tydligen vara kyligt i oktober. Vi stannar framför en vägg med målningar och ser en stor målning av Medelhavet och några mindre teckningar av barn med ryggsäckar. Senare får […]

2 comments Read More

Skolfrånvaro: en fråga om delaktighet och samverkan

Problematisk skolfrånvaro är komplext: det kräver ofta insatser från flera olika verksamheter och professionella, liksom ett nära samarbete med barn och familj. Detta låter ofta lättare än det är. Samverkan mellan professionella från olika fält kommer med sina utmaningar vilket kompliceras ytterligare av att barns, och föräldrars, delaktighet i planering och genomförande av insatserna är […]

Be the First to comment. Read More

Listlust och läsgnista

Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst.   En klyschig start, förlåt för det, men inledningen till Boyes I rörelse är sann på så många sätt. När det gäller lärande. Livsgnista. Litteraturtörst. Men läslistor? Valet av skönlitteratur i skolan har länge betonat elevers förförståelse och intressen. En styrning […]

Be the First to comment. Read More