SEVTAP GURDAL

Jag vill bara känna mig som en del av flocken!

Ungdomen beskrivs ofta som en positiv tid präglad av frihet, kompisar, och framtidstro, men det finns också ungdomar som av olika anledningar inte känner att de passar in och kan möta kraven som  samhället ställer idag. Var kan de få plats – och på vilket sätt kan vi som vuxna hjälpa till att skapa den […]

Be the First to comment. Read More

Välkommen till vår nya blogg!

Så kul att du vill ta del av vad vi gör i den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön här på Högskolan Väst! Bloggen Barn- och ungdomsbyrån initierades i samband med ett forskningsprogram där barns rätt och inflytande ligger i fokus. Syftet är att samla och förmedla forskning om barns och ungdomars lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor […]

One comment Read More