Tag: utanförskap

Jag vill bara känna mig som en del av flocken!

Ungdomen beskrivs ofta som en positiv tid präglad av frihet, kompisar, och framtidstro, men det finns också ungdomar som av olika anledningar inte känner att de passar in och kan möta kraven som  samhället ställer idag. Var kan de få plats – och på vilket sätt kan vi som vuxna hjälpa till att skapa den […]

Be the First to comment. Read More