Tag: skola

Allt mitt bär jag med mig 

Trots att solen skiner när vi går genom skolans portar är det lite kallt i luften. Vi är visserligen i Grekland men även här kan det tydligen vara kyligt i oktober. Vi stannar framför en vägg med målningar och ser en stor målning av Medelhavet och några mindre teckningar av barn med ryggsäckar. Senare får […]

2 comments Read More

Skolorganisering för hållbar utveckling

Vår värld står idag inför flera utmaningar. Klimatförändringar påverkar såväl miljön som människors liv och leder till ökade konflikter, migration och ojämlikhet. Skolan spelar en viktig roll för att vi ska kunna hantera dessa utmaningar och på så vis forma ett hållbart samhälle, med god hälsa, livskvalité och jämlikhet. Undervisningen i skolan behöver stötta barn […]

Be the First to comment. Read More

Jag vill bara känna mig som en del av flocken!

Ungdomen beskrivs ofta som en positiv tid präglad av frihet, kompisar, och framtidstro, men det finns också ungdomar som av olika anledningar inte känner att de passar in och kan möta kraven som  samhället ställer idag. Var kan de få plats – och på vilket sätt kan vi som vuxna hjälpa till att skapa den […]

Be the First to comment. Read More