Tag: barns rättigheter

Barn som experter av sina egna erfarenheter

Måndagen den 6 mars publicerades ett blogg-inlägg med anledning av den dom som föll i Hovrätten för Västra Sverige i februari. I texten lyfte författarna, tillika sociolingvister (språkvetare som har en expertis på språk och samhället och gränssnittet däremellan) fram viktiga reflektioner om hur barnets rättigheter sätts ur spel genom språklig kontroll. Vad jag vill […]

Be the First to comment. Read More

Allt mitt bär jag med mig 

Trots att solen skiner när vi går genom skolans portar är det lite kallt i luften. Vi är visserligen i Grekland men även här kan det tydligen vara kyligt i oktober. Vi stannar framför en vägg med målningar och ser en stor målning av Medelhavet och några mindre teckningar av barn med ryggsäckar. Senare får […]

2 comments Read More

Hur kan barnkonventionen implementeras?

Barn­konven­tionen (eller FN:s konvention om barnets rättig­heter, som är det formella namnet) som inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn är en del av svensk lag sedan den 1 januari 2020. Sverige ratificerade dock konventionen redan 1990, så det är inget nytt att den ska genomsyra all verksamhet där barn på något sätt är inblandade. […]

Be the First to comment. Read More