Tag: barnkonventionen

Allt mitt bär jag med mig 

Trots att solen skiner när vi går genom skolans portar är det lite kallt i luften. Vi är visserligen i Grekland men även här kan det tydligen vara kyligt i oktober. Vi stannar framför en vägg med målningar och ser en stor målning av Medelhavet och några mindre teckningar av barn med ryggsäckar. Senare får […]

2 comments Read More

Hur kan barnkonventionen implementeras?

Barn­konven­tionen (eller FN:s konvention om barnets rättig­heter, som är det formella namnet) som inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn är en del av svensk lag sedan den 1 januari 2020. Sverige ratificerade dock konventionen redan 1990, så det är inget nytt att den ska genomsyra all verksamhet där barn på något sätt är inblandade. […]

Be the First to comment. Read More